ਵਰਸਾਪਾਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬ੍ਰਸ਼ ਬੈਲਟ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਵਰਸਾਪੈਕ ਨੂੰ ਦਸ ਬੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੇਕਅਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Versapak manufacture bags for professional make up artists

The Challenge

The founder of a start-up business known as the Brush Belt Company approached Versapak looking for help in designing and creating ten bags that specifically catered for professional makeup artists. Unable to find anything suitable on the open market and aware of the Versapak bespoke solutions service, Sally Beighton approached the team directly to outline her requirements. She needed each section of the bag to be a specific size for each brush and also required two clear pockets at the front; one for eye shadow and one for cotton wool. Bearing in mind that makeup artists usually need to work to strict deadlines, the pockets in the bag had to be easily accessible so that the necessary brushes could be called upon for quick use without the need for time consuming searches. The production lead time also needed to be short and with affordable costs in line with a start-up business’s budget.

The Solution

Following a period of discussion between Sally and the bespoke solutions team to determine exactly what it was she wanted, Versapak created a prototype bag that appeared to meet all of the necessary specifications. Once Sally had approved the design and the initial prototype, Versapak then went on to produce 10 bags, which elicited the following feedback: “I have been very pleased with the service I’ve received from Versapak” said Sally Beighton, founder of the Brush Belt Company. “Their knowledge and experience has made the whole experience very easy, and I am very happy with the final product; it fits my needs perfectly. They kept me constantly updated throughout the production process and my goods were delivered on time and the quality exceeded my expectations.” Ian Anderson of Versapak also commented: “The bespoke solutions team love a challenge and so were delighted to receive the enquiry from Sally and the Brush Belt Company. A request to design a makeup bag for professional makeup artists is a very different order from those we usually receive, so the guys were excited to try their hand at designing something different. We’re extremely pleased that Sally was so satisfied with the finished product.”

What is Happening Now?

Sally and The Brush Belt Company has since returned to Versapak to request a new fulfillment order, which includes one or two small amendments to the original bags based on user feedback. The bespoke solutions team has been happy to accommodate these adjustments to fit customer requirements. Following on from Sally’s first bag, Versapak has also made subsequent bags for The Brush Belt Company.

Information about The Brush Belt Company

The Brush Belt Company was founded after identifying a need for innovative and practical solutions for professional makeup artists. After struggling to find suitable brush belts and set bags, we decided to make our own! We have worked exceptionally hard in the development of our products and truly believe in our designs. Working closely with our manufacturer, we aim to always produce excellent quality whilst remaining affordable.

ਵਰਸਪਾਕ ਨਿਊਜ਼

ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਲਾਈਵ ਚੈਟ 9am - 5.30pm

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ (ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ) ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ FAQs ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ।
Mastercard PayPal Shop Pay SOFORT Visa